Hico Phụ kiện - chuyên cung cấp sỉ phụ kiện toàn quốc

Hico Phụ kiện - chuyên cung cấp sỉ phụ kiện toàn quốc

Hico Phụ kiện - chuyên cung cấp sỉ phụ kiện toàn quốc

Hico Phụ kiện - chuyên cung cấp sỉ phụ kiện toàn quốc

Hico Phụ kiện - chuyên cung cấp sỉ phụ kiện toàn quốc
Hico Phụ kiện - chuyên cung cấp sỉ phụ kiện toàn quốc

Thanh toán

  

 

 

 

Kính Gửi:  Quý Khách Hàng

 

      1/  LÊ HIỀN

      Số Tài Khoản: 060076473301

      Ngân hàng Sacombank, Chi Nhánh Hoa Việt, Q5.

 

      2/  LÊ HIỀN

      Số Tài Khoản:  0071000990866

      Ngân Hàng Vietcombank, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

 

     3/  LÊ HIỀN

     Số Tài Khoản:  1940205223510

     Ngân Hàng Agribank, Chi Nhánh Hiệp Phước, HCM.

 

     4/  NGUYỄN THỊ MAI THẢO

     Số Tài Khoản:  0101 776 912

     Ngân Hàng Đông Á, Chi Nhánh Tp Hồ Chí Minh.

 

              Lê Hiền

Web: hicophukien.com                    

            0903 078 470

hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh

Hotline: 0908 740 158 Email: hicophukien@gmail.com

Giám Đốc

Hotline: 0903 078 470 Email: hicophukien@gmail.com